Moj prvi zvezek ljudske glasbe

Leta 2020 je izšla dvojezična pesmarica z naslovom »Moj prvi zvezek ljudske glasbe«. Urednica publikacije je bila madžarska ljudska glasbenica – glasbena mediatorka Julcsi Laposa. V knjigi so zajete slovenske in madžarske ljudske pesmi, med njimi tudi otroške ljudske pesmi, zbrane med leti 1950 in 2020, zanje pa se lahko zahvalimo zbiratelju Károlyu Horváthu starejšemu in sodelavcem Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.
Vse, ki bi se radi naučili novih madžarskih in slovenskih ljudskih pesmi, vabim da se mi pridružite vse 4 tedne. Spoznavajmo skupaj prekmursko ljudskoglasbeno dediščino!

Serija videoposnetkov je bila pripravljena v okviru projekta Folk Music Heritage (SI-HU156), ki se izvaja s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj izvaja v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Stalna razstava fotografij nekdanjih in sedanjih godčevskih zasedb na temo »Ljudska glasbena dediščina»

Beltinci veljajo v slovenskem prostoru in širši regiji za »zibelko« ljudske glasbe in plesa. V kulturnemu domu Beltinci smo s pomočjo projekta Ljudska glasbena dediščina / Folk Music Heritage vzpostavili Kulturno-izobraževalno stičišče (KIS Beltinci) za področje ljudske glasbe in plesa. Oprema, ki smo jo nabavili v okviru projekta bo služila za potrebe delovanja Kulturno-izobraževalnega stičišča za področje ljudske glasbe in plesa in je bila nujno potrebna za kvalitetno poustvarjanje ljudske glasbene in plesne dediščine.

V sklopu ureditve smo v avli postavili še stalno razstavo, ki bo pomembna v didaktičnem smislu predvsem za mlajše uporabnike (vrtce, šole), katere je potrebno na zanimiv način motivirati in jim tudi v sliki predstaviti zgodovinska dejstva. Razstavo sestavlja 10-fotopovečav fotografij nekdanjih in sedanjih godčevskih zasedb z razlagalno tablo.

Več o razstavi.

Jožica Slavinec, strokovna sodelavka na projektu Ljudska glasbena dediščina

Teoretična in praktična delavnica za odrasle v sklopu projekta »Ljudska glasbena dediščina«

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci je v nedeljo, 21. februarja 2021 v okviru projekta Ljudska glasbena dediščina / Folk Music Heritage organiziral dve enodnevni delavnici za odrasle. Delavnici sta bili namenjeni vsem ljubiteljem ljudske glasbe in plesa. Izvajalec delavnic je bilo Kulturno umetniško društvo Beltinci. Zaradi ukrepov za obvladovanje okužb s Covid-19 in prepovedi druženja, sta potekali preko spletne aplikacije Microsoft Teams.

Prva delavnica je potekala pod vodstvom predavatelja Sebastijana Rousa, dipl. etnologa in je bila namenjena teoretičnemu spoznavanju ljudske glasbene dediščine v povezavi z razvojem plesne dediščine projektnega območja, s poudarkom na Prekmurju.

Druga delavnica, pod vodstvom strokovne sodelavke na področju folklorne dejavnosti Valerije Žalig, je temeljila na praktičnem prikazu posameznih ljudskih plesov s področja Dolinskega, Ravenskega in Goričkega. Zaplesala sta člana Folklorne skupine KUD Beltinci Martina Tratnjek in Dominik Jona, za glasbeno spremljavo je poskrbel Danilo Lebar.

Jožica Slavinec, strokovna sodelavka na projektu Ljudska glasbena dediščina   

PRAVKAR IZŠLO – STROKOVNI PRIROČNIK

Publikacija se osredotoča na najpomembnejše vidike terenskega raziskovanja, dokumentiranja, arhiviranja in zaščite ljudskoglasbene dediščine: zajema temeljne napotke za terensko delo, nudi osnove glasbene in besedilne transkripcije ter opozarja na pravilno ravnanje in hranjenje unikatnega terenskega gradiva, predvsem zvočnega in pisnega. Njen namen je nagovoriti tiste, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z odkrivanjem ljudske inštrumentalne glasbe in pesmi, jim pomagati s priporočili pri njihovem delu ter jih ozavestiti ne le o pomenu odkrivanja in zbiranja ljudske glasbe na terenu, temveč tudi o (o)hranjenju zbranega terenskega gradiva.

Dvojezični slovensko-madžarski strokovni priročnik Snemanje in arhiviranje ljudske glasbe / Népzene rögzítése és archiválása je rezultat projekta »Folk Music Heritage: Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe«, izveden v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska v letih 2018–2020. Avgusta 2020 je bil priročnik natisnjen v nakladi 300 izvodov, hkrati je izšel tudi kot e-izdaja in je dosegljiv na povezavi DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504665

Dvodnevni glasbeni tabor v KIS Beltinci

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci je dne, 16. in 17. julija 2020 v okviru projekta Ljudska glasbena dediščina/Folk Music Heritage organiziral dvodnevni glasbeni tabor, namenjen vsem ljubiteljem ljudske glasbe in petja. Izvajalec tabora je bilo Kulturno umetniško društvo Beltinci. Odvijal se je v Kulturno-izobraževalnem stičišču ljudske glasbe (KIS) Beltinci, vzpostavljenem v okviru omenjenega projekta.

Mentorji delavnic so bili raziskovalke in raziskovalci Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU dr. Marija Klobčar, dr. Rebeka Kunej, dr. Drago Kunej, dr. Urša Šivic ter profesor glasbe, Tomaž Rauch.

Prvi dan je bil namenjen teoretičnemu spoznavanju ljudske glasbene dediščine, drugi dan je bil namenjen praktičnemu delu. Zbralo se je 26 udeležencev, ki so se razdelili v dve skupini in sicer v godčevsko skupino in ljudsko petje. Ob zaključku tabora so udeleženci delavnic nastopili na javni prireditvi, kjer so na odru pokazali svoje pridobljeno znanje.

Partnerski sestanek na ZRC SAZU

Na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU je potekal sestanek partnerjev projekta. Udeležili so se ga predstavniki vseh partnerjev. Najprej so si ogledali inštitut in se seznanili z delom na inštitutu, predvsem z načinom digitalizacije zvočnega in rokopisnega gradiva ter s hranjenjem tovrstnega gradiva v arhivu. Pozdravila jih je predstojnica inštituta, dr. Mojca Kovačič.

Na sestanku so partnerji predstavili trenutno delo na projektu in potek poročanja za prvi dve obdobji. Sledil je pregled aktivnosti v naslednjih obdobjih in usklajevanje dela na posameznih aktivnostih in dosežkih.

Vzporedno s sestankom je potekalo snemanje filma, ki bo prikazoval delo z gradivom, njegovo hranjenje in digitalizacijo. Film bo eden od dosežkov projekta.

Glasbeni tabor v KIS Beltinci

Zavod za turizem in kulturo Beltinci je 19. in 20. julija 2019 v okviru projekta Ljudska glasbena dediščina (Folk Music Heritage) organiziral dvodnevni glasbeni tabor, namenjen vsem, ki se ukvarjajo z glasbenim ljudskim izročilom. Tabor se je odvijal v Kulturno-izobraževalnem stičišču ljudske glasbe, vzpostavljenem v okviru omenjenega projekta v Beltincih. Mentorji delavnic so bili raziskovalke in raziskovalci iz Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU dr. Marija Klobčar, dr. Rebeka Kunej in dr. Drago Kunej ter profesor glasbe, Tomaž Rauch.

Prvi dan je bil namenjen teoretičnemu spoznavanju ljudske glasbene dediščine, osnovnih značilnosti izročila, spreminjanju izročila, odnosu do izročila, vlogi izročila, iskanju vlog ter načinov izvajanja in poustvarjanja.

Drugi dan je bil namenjen praktičnemu delu. Zbralo se je dvajset udeležencev različnih starostnih skupin, ki so s pomočjo mentorja izvajali različne ritmične strukture na temo prekmurske ljudske glasbe, se sproti pogovarjali, komentirali in reševali dileme. Ob zaključku tabora so se udeleženci zbrali v beltinskem parku, kjer so analizirali delo na delavnicah, predstavili svoje ugotovitve, podali mnenja in prišli do skupnega zaključka, da se znova srečajo naslednje leto na glasbeni delavnici v Beltincih.