Moj prvi zvezek ljudske glasbe

Leta 2020 je izšla dvojezična pesmarica z naslovom »Moj prvi zvezek ljudske glasbe«. Urednica publikacije je bila madžarska ljudska glasbenica – glasbena mediatorka Julcsi Laposa. V knjigi so zajete slovenske in madžarske ljudske pesmi, med njimi tudi otroške ljudske pesmi, zbrane med leti 1950 in 2020, zanje pa se lahko zahvalimo zbiratelju Károlyu Horváthu starejšemu in sodelavcem Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.
Vse, ki bi se radi naučili novih madžarskih in slovenskih ljudskih pesmi, vabim da se mi pridružite vse 4 tedne. Spoznavajmo skupaj prekmursko ljudskoglasbeno dediščino!

Serija videoposnetkov je bila pripravljena v okviru projekta Folk Music Heritage (SI-HU156), ki se izvaja s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj izvaja v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Stalna razstava fotografij nekdanjih in sedanjih godčevskih zasedb na temo »Ljudska glasbena dediščina»

Beltinci veljajo v slovenskem prostoru in širši regiji za »zibelko« ljudske glasbe in plesa. V kulturnemu domu Beltinci smo s pomočjo projekta Ljudska glasbena dediščina / Folk Music Heritage vzpostavili Kulturno-izobraževalno stičišče (KIS Beltinci) za področje ljudske glasbe in plesa. Oprema, ki smo jo nabavili v okviru projekta bo služila za potrebe delovanja Kulturno-izobraževalnega stičišča za področje ljudske glasbe in plesa in je bila nujno potrebna za kvalitetno poustvarjanje ljudske glasbene in plesne dediščine.

V sklopu ureditve smo v avli postavili še stalno razstavo, ki bo pomembna v didaktičnem smislu predvsem za mlajše uporabnike (vrtce, šole), katere je potrebno na zanimiv način motivirati in jim tudi v sliki predstaviti zgodovinska dejstva. Razstavo sestavlja 10-fotopovečav fotografij nekdanjih in sedanjih godčevskih zasedb z razlagalno tablo.

Več o razstavi.

Jožica Slavinec, strokovna sodelavka na projektu Ljudska glasbena dediščina

Teoretična in praktična delavnica za odrasle v sklopu projekta »Ljudska glasbena dediščina«

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci je v nedeljo, 21. februarja 2021 v okviru projekta Ljudska glasbena dediščina / Folk Music Heritage organiziral dve enodnevni delavnici za odrasle. Delavnici sta bili namenjeni vsem ljubiteljem ljudske glasbe in plesa. Izvajalec delavnic je bilo Kulturno umetniško društvo Beltinci. Zaradi ukrepov za obvladovanje okužb s Covid-19 in prepovedi druženja, sta potekali preko spletne aplikacije Microsoft Teams.

Prva delavnica je potekala pod vodstvom predavatelja Sebastijana Rousa, dipl. etnologa in je bila namenjena teoretičnemu spoznavanju ljudske glasbene dediščine v povezavi z razvojem plesne dediščine projektnega območja, s poudarkom na Prekmurju.

Druga delavnica, pod vodstvom strokovne sodelavke na področju folklorne dejavnosti Valerije Žalig, je temeljila na praktičnem prikazu posameznih ljudskih plesov s področja Dolinskega, Ravenskega in Goričkega. Zaplesala sta člana Folklorne skupine KUD Beltinci Martina Tratnjek in Dominik Jona, za glasbeno spremljavo je poskrbel Danilo Lebar.

Jožica Slavinec, strokovna sodelavka na projektu Ljudska glasbena dediščina