Dvodnevni glasbeni tabor v KIS Beltinci

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci je dne, 16. in 17. julija 2020 v okviru projekta Ljudska glasbena dediščina/Folk Music Heritage organiziral dvodnevni glasbeni tabor, namenjen vsem ljubiteljem ljudske glasbe in petja. Izvajalec tabora je bilo Kulturno umetniško društvo Beltinci. Odvijal se je v Kulturno-izobraževalnem stičišču ljudske glasbe (KIS) Beltinci, vzpostavljenem v okviru omenjenega projekta.

Mentorji delavnic so bili raziskovalke in raziskovalci Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU dr. Marija Klobčar, dr. Rebeka Kunej, dr. Drago Kunej, dr. Urša Šivic ter profesor glasbe, Tomaž Rauch.

Prvi dan je bil namenjen teoretičnemu spoznavanju ljudske glasbene dediščine, drugi dan je bil namenjen praktičnemu delu. Zbralo se je 26 udeležencev, ki so se razdelili v dve skupini in sicer v godčevsko skupino in ljudsko petje. Ob zaključku tabora so udeleženci delavnic nastopili na javni prireditvi, kjer so na odru pokazali svoje pridobljeno znanje.