PRAVKAR IZŠLO – STROKOVNI PRIROČNIK

Publikacija se osredotoča na najpomembnejše vidike terenskega raziskovanja, dokumentiranja, arhiviranja in zaščite ljudskoglasbene dediščine: zajema temeljne napotke za terensko delo, nudi osnove glasbene in besedilne transkripcije ter opozarja na pravilno ravnanje in hranjenje unikatnega terenskega gradiva, predvsem zvočnega in pisnega. Njen namen je nagovoriti tiste, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z odkrivanjem ljudske inštrumentalne glasbe in pesmi, jim pomagati s priporočili pri njihovem delu ter jih ozavestiti ne le o pomenu odkrivanja in zbiranja ljudske glasbe na terenu, temveč tudi o (o)hranjenju zbranega terenskega gradiva.

Dvojezični slovensko-madžarski strokovni priročnik Snemanje in arhiviranje ljudske glasbe / Népzene rögzítése és archiválása je rezultat projekta »Folk Music Heritage: Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe«, izveden v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska v letih 2018–2020. Avgusta 2020 je bil priročnik natisnjen v nakladi 300 izvodov, hkrati je izšel tudi kot e-izdaja in je dosegljiv na povezavi DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504665

Dvodnevni glasbeni tabor v KIS Beltinci

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci je dne, 16. in 17. julija 2020 v okviru projekta Ljudska glasbena dediščina/Folk Music Heritage organiziral dvodnevni glasbeni tabor, namenjen vsem ljubiteljem ljudske glasbe in petja. Izvajalec tabora je bilo Kulturno umetniško društvo Beltinci. Odvijal se je v Kulturno-izobraževalnem stičišču ljudske glasbe (KIS) Beltinci, vzpostavljenem v okviru omenjenega projekta.

Mentorji delavnic so bili raziskovalke in raziskovalci Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU dr. Marija Klobčar, dr. Rebeka Kunej, dr. Drago Kunej, dr. Urša Šivic ter profesor glasbe, Tomaž Rauch.

Prvi dan je bil namenjen teoretičnemu spoznavanju ljudske glasbene dediščine, drugi dan je bil namenjen praktičnemu delu. Zbralo se je 26 udeležencev, ki so se razdelili v dve skupini in sicer v godčevsko skupino in ljudsko petje. Ob zaključku tabora so udeleženci delavnic nastopili na javni prireditvi, kjer so na odru pokazali svoje pridobljeno znanje.