Partnerski sestanek na ZRC SAZU

Na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU je potekal sestanek partnerjev projekta. Udeležili so se ga predstavniki vseh partnerjev. Najprej so si ogledali inštitut in se seznanili z delom na inštitutu, predvsem z načinom digitalizacije zvočnega in rokopisnega gradiva ter s hranjenjem tovrstnega gradiva v arhivu. Pozdravila jih je predstojnica inštituta, dr. Mojca Kovačič.

Na sestanku so partnerji predstavili trenutno delo na projektu in potek poročanja za prvi dve obdobji. Sledil je pregled aktivnosti v naslednjih obdobjih in usklajevanje dela na posameznih aktivnostih in dosežkih.

Vzporedno s sestankom je potekalo snemanje filma, ki bo prikazoval delo z gradivom, njegovo hranjenje in digitalizacijo. Film bo eden od dosežkov projekta.