Terenske raziskave

V okviru projekta so bile 25. januarja 2019 izvedene terenske raziskave v prekmurskih krajih Gornja Bistrica, Hotiza in Dolina pri Lendavi, kjer smo dokumentirali različne pevske prakse (od petja v duetu do skupinskega petja), opazovali oblike organiziranosti, načine učenja in izvajanja pevskih skupin slovenske in madžarski skupnosti ter njihovo vpetost v dogajanje lokalne skupnosti.