Teoretična in praktična delavnica za odrasle v sklopu projekta »Ljudska glasbena dediščina«

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci je v nedeljo, 21. februarja 2021 v okviru projekta Ljudska glasbena dediščina / Folk Music Heritage organiziral dve enodnevni delavnici za odrasle. Delavnici sta bili namenjeni vsem ljubiteljem ljudske glasbe in plesa. Izvajalec delavnic je bilo Kulturno umetniško društvo Beltinci. Zaradi ukrepov za obvladovanje okužb s Covid-19 in prepovedi druženja, sta potekali preko spletne aplikacije Microsoft Teams.

Prva delavnica je potekala pod vodstvom predavatelja Sebastijana Rousa, dipl. etnologa in je bila namenjena teoretičnemu spoznavanju ljudske glasbene dediščine v povezavi z razvojem plesne dediščine projektnega območja, s poudarkom na Prekmurju.

Druga delavnica, pod vodstvom strokovne sodelavke na področju folklorne dejavnosti Valerije Žalig, je temeljila na praktičnem prikazu posameznih ljudskih plesov s področja Dolinskega, Ravenskega in Goričkega. Zaplesala sta člana Folklorne skupine KUD Beltinci Martina Tratnjek in Dominik Jona, za glasbeno spremljavo je poskrbel Danilo Lebar.

Jožica Slavinec, strokovna sodelavka na projektu Ljudska glasbena dediščina