Stalna razstava fotografij nekdanjih in sedanjih godčevskih zasedb na temo »Ljudska glasbena dediščina»

Beltinci veljajo v slovenskem prostoru in širši regiji za »zibelko« ljudske glasbe in plesa. V kulturnemu domu Beltinci smo s pomočjo projekta Ljudska glasbena dediščina / Folk Music Heritage vzpostavili Kulturno-izobraževalno stičišče (KIS Beltinci) za področje ljudske glasbe in plesa. Oprema, ki smo jo nabavili v okviru projekta bo služila za potrebe delovanja Kulturno-izobraževalnega stičišča za področje ljudske glasbe in plesa in je bila nujno potrebna za kvalitetno poustvarjanje ljudske glasbene in plesne dediščine.

V sklopu ureditve smo v avli postavili še stalno razstavo, ki bo pomembna v didaktičnem smislu predvsem za mlajše uporabnike (vrtce, šole), katere je potrebno na zanimiv način motivirati in jim tudi v sliki predstaviti zgodovinska dejstva. Razstavo sestavlja 10-fotopovečav fotografij nekdanjih in sedanjih godčevskih zasedb z razlagalno tablo.

Več o razstavi.

Jožica Slavinec, strokovna sodelavka na projektu Ljudska glasbena dediščina