„Népzenei örökség” témában, állandó kiállítás egykori és mai népi zenekarok nagyított fotóiból

A szlovén térségben és a szélesebb régióban is Beltincit a népzene és a népdal bölcsőjeként tartják számon. A beltinci művelődési házban, a Népzenei örökség / Folk Music Heritage projekt támogatásával, létrehoztuk a népzene és néptánc-örökség ápolását szolgáló Kulturális-oktatási találkozási pontot (KIS Beltinci). A projekt keretében beszerzett berendezés a népzene és néptánc-örökség ápolása céljából létrehozott Kulturális-oktatási találkozási pont működését szolgálja, ezzel lehetővé teszi a népzenei és néptáncörökség ápolását és újra tanítását.

A központ kialakítása során létrehoztunk egy állandó kiállítást is, amely elsősorban a fiatalok (óvodások, iskolások) számára szolgál didaktikai eszközként, mivel őket számukra vonzó módon kell ösztönözni, és képekben is ismertetni a történelmi tényeket. A kiállítás az egykori és mai népi zenekarokról készült nagyított fotókból és információs táblából áll.

Bővebben a kiállításról

Jožica Slavinec, a Népzenei örökség projekt szakmai munkatársa