A népzene a tereptől az archívumig

2020-ban egy egyedülálló kétnyelvű énekes könyv jelent meg “Első népzenei füzetem” néven.
A kiadványt Laposa Julcsi magyar népzenész-zenei mediátor szerkesztette. A könyvben szereplő szlovén és magyar népdalok 1950-2020 között felgyűjtött muravidéki gyermeknépdalokat tartalmaznak, melyeket id. Horváth Károly és a ljubljanai Zenetudományi Intézet munkatársainak köszönhetünk.

Ha szívesen tanulnál új népdalokat magyarul és szlovénul, akkor tarts Julcsival 4 héten át, és ismerkedj meg a Muravidék népzenei örökségével!

Az oktató videó az Interreg V-A Szlovénia- Magyarország Együttműködési Program keretében a Folk Music Heritage című projektben (SIHU 156) az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

„Népzenei örökség” témában, állandó kiállítás egykori és mai népi zenekarok nagyított fotóiból

A szlovén térségben és a szélesebb régióban is Beltincit a népzene és a népdal bölcsőjeként tartják számon. A beltinci művelődési házban, a Népzenei örökség / Folk Music Heritage projekt támogatásával, létrehoztuk a népzene és néptánc-örökség ápolását szolgáló Kulturális-oktatási találkozási pontot (KIS Beltinci). A projekt keretében beszerzett berendezés a népzene és néptánc-örökség ápolása céljából létrehozott Kulturális-oktatási találkozási pont működését szolgálja, ezzel lehetővé teszi a népzenei és néptáncörökség ápolását és újra tanítását.

A központ kialakítása során létrehoztunk egy állandó kiállítást is, amely elsősorban a fiatalok (óvodások, iskolások) számára szolgál didaktikai eszközként, mivel őket számukra vonzó módon kell ösztönözni, és képekben is ismertetni a történelmi tényeket. A kiállítás az egykori és mai népi zenekarokról készült nagyított fotókból és információs táblából áll.

Bővebben a kiállításról

Jožica Slavinec, a Népzenei örökség projekt szakmai munkatársa           

Elméleti és gyakorlati workshop felnőtteknek a „Népzenei örökség” projektben

A Beltinci Idegenforgalmi, Kulturális és Sportintézet, a Népzenei örökség/ Folk Music Heritage projekt keretén belül, 2021. február 21-én, vasárnap, két workshopot szervezett a népzene és a néptánc felnőtt kedvelői számára. A foglalkozást a beltinci kulturális-művészeti egyesület vezette, viszont a Covid-19 fertőzések visszaszorítását szolgáló intézkedések és a gyülekezési tilalom miatt, a workshopokat a Microsoft Teams webalkalmazás segítségével bonyolítottuk le.

Az első műhelyfoglalkozást, amely során a résztvevők a népzenei örökség elméleti részével, illetve a projekttérség néptáncörökségének fejlődésével ismerkedhettek, Sebastijan Rous, okleveles etnológus vezette, aki külön hangsúlyt fektetett a muravidéki hagyományokra.

A második műhelyfoglalkozást, amelyen Dolinsko, Ravensko és  Goričko térségének néptáncait mutatta be a gyakorlatban, Valerija Žalig néptáncszakértő vezette, a táncokat Martina Tratnjek és Dominik Jona a beltinci művelődési egyesület néptáncosai mutatták be, a zenei kíséretről Danilo Lebar gondoskodott. Jožica Slavinec, a Népzenei örökség projekt szakmai munkatársa