Kétnapos zenei tábor a beltinci találkozási ponton

A Beltinci Idegenforgalmi, Művelődési és Sportintézet a Népzenei örökség / Folk Music Heritage projekt keretén belül, 2020. július 16-án és 17-én, kétnapos népzenei tábort szervezett a népzene és népdal kedvelői számára. A tábort, az említett projekt támogatásával kialakított népzenei kulturális-oktatási találkozási ponton, a beltinci kulturális-művészeti egyesület szervezte meg.

A workshopok mentorai dr. Marija Klobčar, dr. Rebeka Kunej, dr. Drago Kunej, és dr. Urša Šivic a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Tudományos Kutatóközpontja keretében működő Népzenetudományi Intézet munkatársai, valamin Tomaž Rauch zenetanár voltak.

Az első napot a népzenei örökség elméleti bemutatásának, a másodikat a gyakorlati munkának szentelték. A tábor 26 résztvevője két csoportban dolgozott, az egyikben a népzenészek, a másikban a népdalénekesek vettek részt. A tábor befejezésekor a workshopok résztvevői nyilvános rendezvényen mutatták be újonnan megszerzett tudásukat.