MEGJELENT A SZAKMAI KÉZIKÖNYV

A kiadvány a népzene és a népdalok terepi kutatása, dokumentálása és archiválása legfontosabb szempontjait tárja fel: tartalmazza a terepmunkával kapcsolatos fő útmutatókat, a kottázás és a szövegátírás alapjait, valamint felhívja a figyelmet az egyedi gyűjtött anyag helyes kezelésére és tárolására. Célja megszólítani mindazokat, akik műkedvelőként vagy magánszemélyként foglalkoznak a népzene és a népdalok gyűjtésével, ajánlásokkal segíteni munkájukat és tudatosítani bennük, nem csak a népzene gyűjtésének fontosságát, hanem azt is, mennyire fontos ennek a gyűjtött anyagnak a fennmaradása.

A népzenei anyag rögzítése és archiválása című szakmai kézikönyv a 2018-2020-es időszakban, a ZRC SAZU Népzenetudományi Intézetének munkatársai által, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló „Folk Music Heritage: Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése” projekthez kapcsolódóan készült el.

A kézikönyv augusztusban 300 példányban jelent meg, ugyanakkor a DOI linken elektronikus formátumban is elérhető: https://doi.org/10.3986/9789610504665

Kétnapos zenei tábor a beltinci találkozási ponton

A Beltinci Idegenforgalmi, Művelődési és Sportintézet a Népzenei örökség / Folk Music Heritage projekt keretén belül, 2020. július 16-án és 17-én, kétnapos népzenei tábort szervezett a népzene és népdal kedvelői számára. A tábort, az említett projekt támogatásával kialakított népzenei kulturális-oktatási találkozási ponton, a beltinci kulturális-művészeti egyesület szervezte meg.

A workshopok mentorai dr. Marija Klobčar, dr. Rebeka Kunej, dr. Drago Kunej, és dr. Urša Šivic a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Tudományos Kutatóközpontja keretében működő Népzenetudományi Intézet munkatársai, valamin Tomaž Rauch zenetanár voltak.

Az első napot a népzenei örökség elméleti bemutatásának, a másodikat a gyakorlati munkának szentelték. A tábor 26 résztvevője két csoportban dolgozott, az egyikben a népzenészek, a másikban a népdalénekesek vettek részt. A tábor befejezésekor a workshopok résztvevői nyilvános rendezvényen mutatták be újonnan megszerzett tudásukat.