Partnerségi találkozó a ZRC SAZU-n

A legutóbbi projekttalálkozót, az összes projektpartner jelenlétében, a ZRC SAZU Zenetudományi Intézetében szerveztük meg. A partnerek megtekintették az intézményt, megismerkedtek annak tevékenységével, mindenekelőtt a hang- és kéziratanyag digitalizálási folyamatával, valamint ezeknek az anyagoknak az archiválásával. A partnertalálkozó résztevőit dr. Mojca Kovačič, az intézet vezetője köszöntötte.

Az értekezleten a partnerek ismertették a projektben jelenleg zajló tevékenységeket és az első két jelentéstételi időszakra vonatkozó jelentéstételi eljárást. Ezt követően a következő jelentéstételi időszakokban esedékes feladatokról, valamint az egyes tevékenységekről és elérendő eredményekről egyeztettek.

A projekttalálkozóval párhuzamosan filmet forgattak az anyag kezeléséről, tárolásáról és digitalizálásáról. A film a projekt egyik eredménye lesz.