MEGJELENT A SZAKMAI KÉZIKÖNYV

A kiadvány a népzene és a népdalok terepi kutatása, dokumentálása és archiválása legfontosabb szempontjait tárja fel: tartalmazza a terepmunkával kapcsolatos fő útmutatókat, a kottázás és a szövegátírás alapjait, valamint felhívja a figyelmet az egyedi gyűjtött anyag helyes kezelésére és tárolására. Célja megszólítani mindazokat, akik műkedvelőként vagy magánszemélyként foglalkoznak a népzene és a népdalok gyűjtésével, ajánlásokkal segíteni munkájukat és tudatosítani bennük, nem csak a népzene gyűjtésének fontosságát, hanem azt is, mennyire fontos ennek a gyűjtött anyagnak a fennmaradása.

A népzenei anyag rögzítése és archiválása című szakmai kézikönyv a 2018-2020-es időszakban, a ZRC SAZU Népzenetudományi Intézetének munkatársai által, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló „Folk Music Heritage: Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése” projekthez kapcsolódóan készült el.

A kézikönyv augusztusban 300 példányban jelent meg, ugyanakkor a DOI linken elektronikus formátumban is elérhető: https://doi.org/10.3986/9789610504665