Lenti Város Önkormányzata

 

Naloge občine vključujejo razvoj in upravljanje naselij, zagotavljanje zdravstvenega varstva, predšolske vzgoje, socialnih storitev, storitve otroškega varstva ter naloge v zvezi z razvojem gospodarstva in turizma.

Lokalna skupnost v okviru svoje dejavnosti podpira samoorganiziranost skupnosti, sodeluje s skupnostmi, ponuja široko paleto udeležbe državljanov v lokalnih javnih zadevah ter krepi samooskrbo naselij. V interesu doseganja zastavljenih ciljev se organizacija odgovorna za razvoj mesta s svojimi projekti redno prijavlja na domače in evropske razpise za razvoj infrastrukture ter bogatitev kulturnega življenja.

Samouprava mesta Lenti je s pomočjo sofinanciranja s strani Evropske unije prenovila in posodobila kulturno središče mesta.

V interesu zagotavljanja stalnega razvoja turizma in kulturne vloge mesta ustanova gosti številne kulturne prireditve. Samouprava mesta zagotavlja kadrovsko in finančno zaledje, ki je potrebno za organizacijo prireditev.

Károl Horváth starejši, rojen v Lenti, je najbolj znameniti zbiralec zaklada ljudske glasbe Prekmurja. Negovanje njegovega duhovnega izročila in integriranje njegove zbirke v projekt je edinstvena kulturna priložnost, hkrati pa tudi obveznost njegovega rojstnega mesta. V Kulturno-izobraževalnem stičišču ljudske glasbe, ki bo vzpostavljeno v Lentiju, bodo obiskovalci in zainteresirani lahko poslušali, naložili in natisnili glasbeno gradivo in notne zapise, zbrane in obdelane v okviru projekta, stičišče pa bo tudi delovalo kot stalno razstavišče dela Károlya Horvátha starejšega. Zbirka ljudske glasbe bo omogočala ljudskim godcem in pevcem raziskovanje avtentičnih virov, pri čemur jim bo v veliko pomoč tudi raziskovalni protokol, pripravljen v okviru projektnih aktivnosti. Konferenca in predstavitev ljudske glasbe bo pomemben mejnik na področju čezmejnega kulturnega sodelovanja. Kot rezultat projekta bo mesto Lenti postalo ena pomembnih baz madžarske in slovenske ljudskoglasbene dediščine.