Lenti Város Önkormányzata

 

Lenti Város Önkormányzatának feladatai közé tartozik a településfejlesztés, településüzemeltetés, az egészségügyi, óvodai, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása, a gazdaságfejlesztés, a kultúrával és a turizmussal kapcsolatos feladatok.

Az Önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait. Mint a város fejlesztéséért felelős szervezet rendszeresen nyújt be hazai, és európai uniós pályázatokat céljai megvalósításához, az infrastruktúra-fejlesztéshez, a kulturális élet színesítéséhez.

Lenti önkormányzata európai uniós társfinanszírozással újította fel és modernizálta a város kulturális központját.

A város idegenforgalmának és kulturális szerepének folyamatos fejlődése érdekében az intézmény számos kulturális rendezvénynek ad otthont. A rendezvények szervezéséhez szükséges személyi és anyagi hátteret a város önkormányzata biztosítja.

Lenti város szülötte id. Horváth Károly a muramenti népzenekincs leghíresebb gyűjtője. Szellemi örökségének ápolása, az általa létrehozott gyűjtemény integrálása a projektbe a város egyedülálló kulturális lehetősége és egyben kötelessége.

A projektben összegyűjtött és feldolgozott népzenei anyagokból a látogatók meghallgathatják, letölthetik és kinyomtathatják az ismert dallamokat és kottákat a Lenti Népzenei Találkozási Ponton, ami egyben állandó kiállítóhelye lesz id. Horváth Károly munkásságának.

A rendelkezésre álló népzenei gyűjtemény lehetőséget ad majd a térségben működő népzenei és népdalegyüttesek számára az autentikus források kutatására, amihez az elsajátított kutatási protokoll jelentős segítséget nyújt

A népzenei konferencia és bemutató jelentős szakmai mérföldkő lesz a  határon átnyúló kulturális együttműködések területén.

A projekt eredményeként Lenti városa, a magyar és szlovén népzenei örökség egyik jelentős bázisa lesz.