Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

 

A Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Tudományos Kutatóközpontja Szlovénia és a szélesebb térség egyik vezető kutató- és oktatási központja. Az Akadémia 18 intézetében, külön hangsúlyt fektetve a természeti és kulturális örökségre, mintegy 300 munkatárs tanulmányozza a kulturális, társadalmi és természeti jelenségeket, folyamatokat és gyakorlatokat. Küldetését a felelős és kritikus kutatómunka, a gyűjtés, valamint a gyűjtött anyagok rendszerbe foglalt rendezése és megfelelő őrzése, minőségi, innovatív és kellő visszhangot kiváltó eredmények felmutatása, illetve ezeknek az oktatási rendszerbe, a gazdaságba és a társadalomba történő beillesztése, az értékek és a megértés terjesztése, továbbá – különösen a természeti és a kulturális örökség esetében, hozzájárulni ezek védelméhez. Két kihelyezett tagozatával (Petanjci, Maribor) a határ menti térségben is jelen van, amivel megkönnyíti a térség tanulmányozását. Azzal, hogy a ZRC SAZU számos nemzeti és nemzetközi projektben vett részt, bizonyítja, hogy a szervezet, mind tartalmi, mind pedig irányítási szempontból, kellő tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkezik a jelen projekt lebonyolításához. Az 1934-ben alakult Népzene Tudományi Intézet (GNI ZRC SAZU) Szlovénia specializált intézménye, amely folyamatosan gyűjti és kutatja a népzenét, valamint számos tudományos tanulmányt és anyagot készített ebben a kérdéskörben. Önálló archívumával küldetésének tartja a felbecsülhetetlen értékű kulturális örökség ápolását és megőrzését.

Az együttműködés segíti a többnemzetiségű térség megértését, az anyagok cseréjével és tanulmányozásával bővülnek a zenei kultúrák együttélésével kapcsolatos ismeretek, a közös terepmunkával legyőzhetők a térség tanulmányozása kapcsán jelentkező nyelvi akadályok, az interdiszciplináris együttműködés új szempontokat vet fel, ami lehetővé teszi, hogy a közönség újra megszerezze a népzenével kapcsolatos ismereteket.

A ZRC SAZU Szlovénia egyetlen intézménye, amely rendszerbe foglalva és intézményesen kutatja a népzenét, projektpartnerként ezért veszünk részt a projektben. Részt veszünk a Szlovén nemzet természeti és kulturális öröksége című, széles körű program egy részének megvalósításában, amely során folyamatos gyűjtés valósul meg Szlovénia egész területén, és a határon túli szlovén közösségekben is. Specializált népzenei hangarchívumunkkal (amely Európa egyik vezető, Szlovénia legnagyobb  ilyen jellegű archívuma) a GNI a népzene védelmét, őrzését és archiválását látja el Szlovéniában.