Zavod za turizem in kulturo Beltinci

 

Dejavnost Zavoda za turizem in kulturo Beltinci (v nadaljevanju: zavod) izhaja iz njegovih temeljnih usmeritev, ki poudarjajo razvoj trajnostnega turizma, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter povezovanje, razvoj in promocijo dejavnosti, ki so posredno in neposredno povezane s turizmom in kulturo.

Posebno pozornost namenja zavod spodbujanju društvene dejavnosti (kulturna, turistična idr. s turizmom in kulturo povezana društva), ki s svojimi vsebinami soustvarjajo in sooblikujejo turistično in kulturno podobo občine Beltinci.

Poleg uspešnega izvajanja neprofitne oz. javne dejavnosti, se zavod aktivno udejstvuje tudi na trgu. Uspešno delovanje na trgu predstavlja velik izziv, saj so aktivnosti, ki jih zavod izvaja, usmerjene na področja javnega interesa in v zagotavljanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin, njihovo nemoteno izvajanje pa je v današnji dobi izredno težavno.

Glavna področja delovanja zavoda:  promocijska dejavnost, organizacija prireditev in dogodkov, razvoj in kakovost ponudbe, informiranje in agencijska dejavnost, dostopnost javnih kulturnih dobrin, področje društvene dejavnosti.

Izvajanje projekta in projektni rezultati bodo predstavljali pomembne koristi.  Vloga ZTK je že sedaj opredeljena v smislu povezovalca in koordinatorja na področju kulturnih dejavnosti in ljubiteljske kulture. Z urejenim Kulturnim centrom v središču Beltincev pa bo njegova vloga razširjena na celotno regijo in tudi čezmejno, dejavnost  pa nadgrajena z odmevnimi dogodki, ki bodo omogočali aktivno sodelovanje posameznikov in različnih skupin s področja ljudske glasbe  in plesa. Pomembno korist predstavlja tudi projektno partnerstvo, ki bo z izvajanjem projektnih aktivnosti, omogočalo navezave stikov, sodelovanje in vzpostavljanje partnerstev med kulturnimi  organizacijami na čezmejnem območju.  Izboljšana tehnična in  prostorska oprema v Kulturno izobraževalnem  stičišču bo ZTK Beltinci omogočala kontinuirano in profesionalno delovanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, tako da bo ob zaključku projekta  ena delavka  razporejena na delovno mesto v samem Kulturno stičišču.