Pravno obvestilo

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://fmh.zrc-sazu.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last ZRC SAZU in je informativne narave.

Omejena odgovornost
ZRC SAZU ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://fmh.zrc-sazu.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. ZRC SAZU se bo trudil za pravilnost informacij. ZRC SAZU lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://fmh.zrc-sazu.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov
ZRC SAZU bo z vsemi podatki zbranimi na straneh https://fmh.zrc-sazu.si razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.