Humán Esély Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft

Pravna predhodnica Humán Esély Nonprofit Kft., Humán Esély Közhasznú Társaság, je bila ustanovljena leta 2004 z namenom zagotavljanja storitev na področju človeških virov. Njene vodilne dejavnosti so storitve na področju kulture, posredovanje informacij s trga dela, usposabljanje, podpora nadarjenim, varstvo okolja ter komunikacijske in informacijske storitve.

Neprofitna organizacija od leta 2007 sodeluje v izvajanju projektov z mednarodnim sofinanciranjem.

Kot upravičenci in izvajalci smo se ukvarjali s storitvami na področju človeških virov, organizacijo in komuniciranjem kulturnih prireditev ter projektnim menedžmentom, nadalje z razvojem podeželja, okolijskim ozaveščanjem in spodbujanjem enakih možnosti.

Še posebej bogate izkušnje smo pridobili pri načrtovanju in izvajanju projektov čezmejnega sodelovanja. Z avstrijskimi, slovenskimi in hrvaškimi partnerji smo sodelovali v projektih čezmejnega sodelovanja ter sodelujemo tudi pri zagotavljanju trajnosti projektov, ki smo jih pripravili in izvajali.

Naše reference na področju kulturnih kompetenc in izkušenj:

  • Organizacija kulturnega talk&show programa Zalai Kanapé
  • Knjiga z naslovom Therpszikhoré szolgálatában: urednica Beáta Buza
  • Common Culture COCU L00137 projektni menedžment
  • Full Bowl Festival« HUHR/0901/2.2.2/ 0002 – komuniciranje
  • Muraside Folklore Festival HUHR/1001/2.2.2/0004 projektni menedžment

Ustanova Humán Esély Nonprofit Kft. je ena pomembnih organizatorjev kulturnega življenja županije Zala. S svojimi projektnimi izkušnjami in kulturnimi stiki zagotavlja trajnost dolgoročnega sodelovanja.

Sodeluje v menedžmentu skupine ljudskih godcev Zala Zenekar in odkrivanju nadarjenih mladih. Bila je strokovni vodja serije kulturnih dogodkov z naslovom Zalai Kanapé, na katerih smo predstavljali izvajalce tradicionalne ljudske glasbe in tudi predelane, sodobne oblike in izvajalce.

Sodeluje z državnimi in civilnimi organizacijami in ustanovami, ima pa tudi bogate čezmejne stike, še posebej v slovenskem in hrvaškem obmejnem območju (hrvaško Medmurje in slovensko Prekmurje). Kot vodilni partner lahko učinkoviti upravlja s potrebami partnerjev in pomaga pri izvajanju aktivnosti.