Delovno srečanje

Drago Kunej és Urša Šivic Lentiben találkozott Horváth Károly magyar kollégával, és ismertették, hogy a ljubljanai ZRC SAZU Zenetudományi Intézete milyen módszerekkel veszi jegyzékbe és dokumentálja a hang- és kéziratanyagokat. Ezt követően közösen átnézték a magyar partner néhány hanghordozóját és írásos anyaginak egy részét. A ZRC SAZU a megismertek alapján elkészíti a hangzóanyag leltárba vételéhez szükséges útmutatót.